sweden
And many more
;
Startsida
Lokala Sidor
Hjälpa Till
Stöd Barnfritid
Om/KontaktSkräp PyramidenVälkomna till utmaningen skräp pyramiden.

Utmaningen går ut på att plocka upp/slänga något skräp i 5 dagar med stigande antal.

Rita av eller skriv ut bilden under.